סימני פיסוק

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
סימן הגדרה
1
(!) סימן קריאה להציג החלטות
2
(?) סימן שאלה להציג שאלה
3
(.) נקודה להציג סוף משפט
4
(:) נקודותים להציג דיבור ישיר או פרוט
5
(") מרכאות נשים לפני דיבור ישיר וגם לפני סלנג גם לפני כינוי