דמות שטוחה ודמות עגולה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
דמות שטוחה דמות שאינה משתנה במהלך העלילה
2
דמות עגולה דמות שמשתנה במהלך העלילה