הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
לגנוב steal
2
עשיר rich
3
לחכות wait
4
גיבור hero
5
לתפוס catch
6
הודעה massage
7
לבסוף finally
8
הפתעה surprise
9
כבד heavy
10
גנב thief
11
קשה hard
12
תוכנית plan
13
להתחבא hide