בסיסי ספירה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
בסיס 2 בינארי
מספרים 1 ו 0 בלבד
2
בסיס 10 עשרוני
מספרים מ 0 עד 9 בלבד
3
בסיס 8 אוקטבי
מספרים מ 0 עד 7 בלבד
4
בסיס 16 אקסטרדצימלי
מספרים מ 0 עד 15 בלבד