מצבי הצבירה של המים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
בחימום נוזל הופך לגז התאדות
2
בקירור גז הופך נוזל התעבות
3
בקירור נוזל הופך למוצק התמצקות
4
בחימום המוצק הופך לנוזל התכה