מספרים-צרפתית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית צרפתית
1
1 un
2
2 deux
3
3 trois
4
4 quatre
5
5 cinq
6
6 six
7
7 sept
8
8 huit
9
9 neuf
10
10 dix