מספרים-איטלקית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית איטלקית
1
1 uno
2
2 due
3
3 tre
4
4 quattro
5
5 cinque
6
6 sei
7
7 sette
8
8 otto
9
9 nove
10
10 dieci