מספרים-נורבגית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית נורבגית
1
1 en
2
2 to
3
3 tre
4
4 fire
5
5 fem
6
6 seks
7
7 sju
8
8 åtte
9
9 ni
10
10 ti