מספרים-רוסית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית רוסית
1
1 один
אדין
2
2 два
דוה
3
3 три
טרי
4
4 четыре
ציטירי
5
5 пять
פייצט
6
6 шесть
סיסט
7
7 семь
סים
8
8 восемь
ווסים
9
9 девять
תביץ
10
10 десять
דסיט