סימני התחלקות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מספר סימן ההתחלקות
1
סימן ההתחלקות של 2 ספרת היחדיות שלו זוגית
2
סימן ההתחלקות של 3 סכום ספרותיו מתחלק ב-3
3
סימן ההתחלקות של 4 העשרות והיחידות צריכות להתחלק ל-4
4
סימן ההתחלקות של 5 ספרת היחידות תמיד היא 5 או 0
5
סימן ההתחלקות של 6 חייב להתחלק ל-2 ול-3
6
סימן ההתחלקות של 9 סכום ספרותיו מתחלק ב-9
7
סימן ההתחלקות ב-10 ספרת היחידות תמיד 0