חודשי שנה עיברים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
חודש שם
1
1 תישרי
2
2 חשוון
3
3 כסלו
4
4 טבו
5
5 שבט
6
6 אדר
7
7 ניסן
8
8 אייר
9
9 סיוון
10
10 תמוז
11
11 אב
12
12 אלול