אנגלית-מסיבה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מסיבה party
2
לבוא come
3
להכין make
4
להביא bring
5
כרטיס card
6
עוגה cake
7
לרקוד dance
8
לשיר sing
9
בלון balloon
10
מתנה present