מילים-אנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
opinion דעה
2
insisted התעקש
3
apology התנצלות
4
comments הערות
5
represents מייצג
6
expressed הביע
7
concessions ויתורים
8
settlements התנחלויות
9
demonstration הפגנה
10
responsible אחראי
11
deserves מגיע לה
12
especially במיוחג
13
reminded הזכיר
14
earchquake רעידת אדמה