הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
בגלל because
2
אופניים bike
3
יום הולדת birthday
4
בהיר bright
5
הביא bring
6
אח brother
7
הוביל carry
8
ניצחון champion
9
גבינה cheese
10
ילדים children
11
עיר city
12
חכם clever
13
מעונן cloudy
14
מתחת beneath
15
אופי character