ערבית-בית הספר

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ערבית
1
עיפרון קלם רסאס
2
עט קלם חבר
3
מחק מחאיה
4
לוח לוח
5
מחדד בראיה
6
ספר כתאב
7
מחברת דפתר
8
תלמיד תלמיז
9
תפוח תפאח
10
מורה מעלמה
11
מורה מעלם
12
תיק שנתה
13
קלמר מקלמה
14
סרגל מסטרה