ביטויים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ביטוי פרוש
1
לא דובים ולא יער לא קרה מעולם
2
אם אין אני לי מי לי אם אני לא אדאג לעצמי מי ידאג לי
3
על ראש הגנב בוער הכובע אדם שעשה מעשה רע מודע בכך
4
איזהו העשיר השמח בחלקו עושר אמיתי אינו תלוי בכסף או ברכוש אלא בהרגשה
5
איזהו מכובד המכבד את הבריות מי הוא אדם מכובד אדם שמכבד בני אדם אחרים
6
איזהו גיבור הכובש את יצרו מיהו גיבור אדם שיודע להתאפק ולרסן את יצרו
7
איזה חכם הלומד מכל אדם מיהו אדם חכם אדם הלומד מכל אדם
8
יגעת ומצאת תאמין משמתאמץ מאוד סופו להצליח