הכתבה באנגלית מספר3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
collect לאסוף
2
computer מחשב
3
couple זוג
4
count לספור
5
dance לרקוד
6
date תאריך
7
drink לשתות
8
easy קל
9
eat לאכול
10
enjoy להנות
11
everybody כולם