מילים נירדפות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
שמש חמה
2
ירח לבנה
3
חבר ידיד