הכתבה באנגלית יהונתן ארנרייך

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
horse סוס
2
house בית
3
hundred מאה
4
idea רעיון
5
important חשוב
6
internet אינטרנט
7
interesting מענין
8
israel ישראל
9
jeans גינס
10
jerusalem ירושלים
11
knife סכין
12
learn ללמוד
13
like אהבתי
14
international בינלאומי
15
leather עור