לשון-משפט מורכב ,מילות שיעבוד

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
סוג השעבוד מילות השעבוד
1
ש הזיקה מילים הבעלות המילה ש
2
ה הזיקה מילים בהם האות ה יכולה להחליף את האות ש
3
מילות שאלה מילות השאלה
4
אשר צירופים בעלי המילה אשר
5
כי כי
6
תנאי מילות תנאי