דיודה-נוסחא למציאת avs

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מה שצריך למצוא נוסחא
1
avs av1*av2*(ri:ri+rs)*(ri2:ri2+ro)*(rl:rl+ro2)
2
ais avs*rs+rin:rl
3
av(db) 20 log av
4
ai(db) 20 log ai
5
ap(db) 10 log ap
6
r e-2vled:i