הכתבה באנגלית l-p

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
listen להקשיב
2
money כסף
3
month חודש
4
mother אמא
5
mountain הר
6
music מוזיקה
7
news חדשות
8
next הבא
9
parents הורים
10
people אנשים
11
poem שִׁיר
12
play לשחק
13
polite מנומס
14
massage מסר
בונוס
15
muscle שריר
בונוס