היסטוריה-יבנה מחליפה ראת ירושלים כמרכז דתי-רבן יוחנן בן זכאי

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
חג הלכה
1
ראש השנה תקיעה בשופר בראשית טקס הקרבת הקורבנות
2
סוכות נטילת לולב,יש לבצע בכל ימי חג הסוכות
3
ימי חול ברכת הכוהנים,על הכוהנים להוקיד את סנדליהם