היסטוריה-יבנה מחליפה את ירושלים כמרכז דתי-רבן גמליאל

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
חג תקנה
1
חג הפסח אגדה של פסח,אכילת מצה מרור במקום הקורבן בבית המקדש שחרב
2
יום כיפור קבע כי התפילות יהיו ארוכות יותר לשם כפרה וסליחה
3
ימי חול תפילת שמונה עשרה