היסטוריה-יבנה מחליפה את ירושלים כמרכז דתי-גורמים להקמת בית הכנסת

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
מטרה דתית היה המקום היחיד בו ניתן היה להיתפלל,ללמוד תורה
2
מטרה כלכלית מקום למציאת שידוכים,מכירת פריטים
3
מטרה גיבושית מקום ששמר על האחדות של העם לאחר חורבן בית המקדש
4
בית הדין נתן את ההלכות והחוקים