היסטוריה-לאומיות-סוגי לאומיות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
לאומיות אתנית כאשר בני עם מסויים מקימים מדינה עצמאית על בסיס זהות משותפת (היסטוריה,דת,סמלים,שפה) לאומיות זאת מעודדת שנאת זרים
2
לאומיות פוליטית כאשר בני עם מקימים מדינה עצמאית הפועלת על פי רעיונות מוסכמים ,דמוקרטיה,לאומיות זאת אינה מעודדת שנאת זרים.