היסטוריה-לאומיות-הבדלים בין לאומיות אתנית ללאומיות פוליטית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
לאומיות אתנית לאומיות פוליטית
1
חובה להיוולד לתוכה לא חובה להיוולד לתוכה
2
מעודדת שנאת זרים לא מעודדת שנאת זרים
3
פעולת על פי זהות משותפת פעולת על פי רעיונות מוסכמים
4
נגד שלטון עריץ נגד שלטון עריץ
5
תנועה לאומית קבוצה אשר מובילה את עמה במאבק לקבלת לאומיות