היסטוריה-לאומיות-גורמים ללאומיות-הלאומיות באמריקה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
מתבססת על רעיות מוסכמים רעיונות הדמוקרטיה
2
ריבונות העם רעיון זה מעודד עימות כי הוא קובע שאין לאף מעצמה או שליט יחיד את הזכות לשלוט על עם מסויים
3
שוויון מוביל להתמוטטות חברת המעמדות
4
חופש הביטוי מוביל לסדקים ובהמשך לקריסת שלטון האצולה