היסטוריה-לאומיות-גורמים ללאומיות-ההשכלה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
ההשלכה גורם ללאומיות במהלך המאה ה-18 הוקמה תנועת ההשכלה שכללה הוגי דעות,סופרים,פילוסופים,אנשי מדע אנשים אלו מתחו ביקורת קשה נגד משטר המעצמות של ימי הביניים
2
ביקורות אלו הביקורות שמתחה תנועת המשכילים גרמו למרד נגד וסייעו להתמוטטות משטר האצולה
3
בקשת המשכילים המשכילים תבעו מהאנשים לא להיכנע לסמכות פוליטית או לסמכות דתית,על פי דעתם יש לשפוט כל דבר בתבונה
4
המשיכילים האמינו ב שאדם שיש לו אומץ עליו להטיל ספק בדעות המקובלות ,אדם כזה הוא אדם חופשי
5
מונטקייה המציא את רעיון הפרדת הרשויות (רעיון המוכר כיום בממשלה) הוא טען שהפרדת הרשויות תגרום לכך שיהיהאיזון בהחלטות.
6
זן זאק רוסו המציא את רעיון ריבונות העם הוא טען שעל העם להחליט החלטות ולא על אף מעצמה אחרת