היסטוריה-לאומיות-גורמים ללאומיות-התנועה הרומנטית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
התנועה הרומנטית דוגלת ברומנטיקה לא כשל ימינו (הכוללת אהבה וכדומה) התנועה הזאת קמה במאה ה-18 והיא דגלה בכל הדברים הטובים שקרו בעבר היא שמה דגש על רגש הנוסטלגיה
2
התנועה שמה דגש על הנוסטלגיה וזכרון הימים הטובים שהיו בעבר