לשון-ניקוד בעברית-שם של כל ניקוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ניקוד תאור
1
ְ שוא
2
ֱ חטף סגול
3
ֲ חטף פתח
4
ֳ חטף קמץ
5
ִ חיריק
6
ֵ צירה
7
ֶ סגול
8
ַ פתח
9
ָ קמץ
10
ׂ שין ימנית
11
ֹֹ שין שמאלית
12
ּ דגש ושוחק
13
ׁ חולם