חשבון-חילוק ארוך-ח.כ.מ.ה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות פרוש
1
ח חילוק
2
כ כפל
3
מ מחסרים
4
ה הורדת ספרה