אספרנטו-ביטויים-איחולים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
יום טוב bonan tagon
2
בוקר טוב bonan matenon
3
ערב טוב bonan vesperon
4
לילה טוב bonan nokton
5
שנה טובה bonan novrajon
6
בהצלחה sukceson
7
חג שמח gajan feston
8
כל טוב Ĉion bonan al vi
9
בתאבון bonan apetiton
10
לחיים je via sano
11
בהצלחה 1 bonan ŝancon