אספרנטו-סלנג

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
היי sal
2
להת' Ĝis
3
לא משנה ne gravas
4
אל תצחיק אותי ne ridigu min
5
לעזאזל damne
6
פוי fi
7
לכל הרוחות diable
8
חרא fek'
9
עוף מפה forfikiĝu
10
לך לעזאזל ru inferen