אספרנטו-ימי שבוע

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
יום ראשון dimanĉo
2
יום שני lundo
3
יום שלישי mardo
4
יום רביעי merkredo
5
יום חמישי ĵaŭdo
6
יום שישי vendredo
7
יום שבת abato