אספרנטו-חודשים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
ינואר januaro
2
פברואר februaro
3
מרץ marto
4
אפריל aprilo
5
מאי majo
6
יוני junio
7
יולי julio
8
אוגוסט aŭgusto
9
ספטמבר septembro
10
אוקטובר oktobro
11
נובמבר novembro
12
דצמבר decembro