אספרנטו-כינויי גוף

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
אני mi
2
אתה vi
3
אתם vi
4
אתן vi
5
היא ŝi
6
הוא li
7
זה ĝi
8
אנחנו ni
9
הם ili
10
הן ili
11
מישהו oni
12
מישוהם oni
13
עצמו si
14
עצמה si
15
עצמן si
16
עצמם si