אספרנטו-מילות קניין

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
שלי mia
2
שלך via
3
שלה ŝia
4
שלו lia
5
של זה ĝia
6
שלנו nia
7
שלו onia
8
שלהם (סתמי) onia
9
של עצמו sia
10
של עצמה sia
11
שלהם sia
12
שלהן sia
13
עצמם sia
14
עצמן sia