אספרנטו-זמנים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
להיות esti
2
הווה as
3
אני הנני mi estas
4
עבר is
5
הייתי mi estis
6
עתיד os
7
אהיה mi estos
8
תנאי us
9
לו הייתי mi estus
10
ציווי u
11
היה estu