אספרנטו-ציווי,ביטויים בציווי

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
אמור את שמך diru vian nomon
2
אני רוצה שתקרא את הספר mi volas, ke vi legu la libron
3
בואו נתחיל! ni komencu
4
שהם בעצמם יעשו את זה! ili mem faru tion
5
שהיא תקנה מה שדרוש לה Ŝi aĉetu, kion ŝi bezonas
6
הם רוצים שתעבדו ili volas ke vi laboru
7
ביקשתי שהיא תבוא מחר mi petis, ke ŝi venu morgaŭ
8
נא לשבת כאן bonvolu sidi ĉi tie
9
היה מנומס, בבקשה bonvolu esti ĝentila