אספרנטו-שמות עצם

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
חבר amiko
2
עץ arbo
3
רחוב strato
4
חברים amikoj
5
עצים arboj
6
רחובות stratoj
7
החבר la amiko
8
החברים la amikoj
9
הכלב אוהב את החתול la hundo amas la katon
10
את החתול אוהב הכלב la katon amas la hundo
11
החתול אוהב את הכלב la kato amas la hundon
12
החתול אוהב את הכלבים la kato amas la hundojn