אספרנטו-מילות חיבור

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אספרנטו
1
ו kaj
2
או
3
אבל sed
4
אפילו
5
לא..לא nek ... nek
6
ש ke
7
אם se
8
בגלל ĉar
9
למרות kvankam