איטלקית-המספרים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית איטלקית
1
אפס Zero
2
אחד Uno della
3
שתיים Due
4
שלוש Tre
5
ארבע Quattro
6
חמש Cinque
7
שש Sei
8
שבע Sette
9
שמונה Otto
10
תשע Nove
11
עשר Dieci