ספרדית-ימי השבוע

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ספרדית
1
יום ראשון el domingo
2
יום שני el lunes
3
יום שלישי el martes
4
יום רביעי el miercoles
5
יום חמישי el jueves
6
יום שישי el viernes
7
יום שבת el sabado