ספרדית-חודשי השנה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ספרדית
1
ינואר enero
2
פברואר febrero
3
מרס marzo
4
אפריל abril
5
מאי mayo
6
יוני junio
7
יולי julio
8
אוגוסט agosto
9
ספטמבר septiembre
10
אוקטובר octubre
11
נובמבר noviembre
12
דצמבר diciembre