ספרדית-מילות שאלה,שיכות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ספרדית
1
למה porqué
2
מתי cuando
3
איפה donde
4
מאיפה de donde
5
לאיפה A donde
6
כמה cuántos
מילה נוספת-cuánto
7
מה que
8
איזה cuál
9
מי quién
10
למי con quién
11
עם מי con
12
שה.. שלו cuyo
13
איך cómo