היסטוריה-באזל-מטרות הרצל

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
סוג מטרה פירוט מטרה
1
גיבוש קבוצה יחידה לאחד את כל קבוצות הציונות לקבוצה אחת
2
הכרה בקרב מדינות העולם הכרה של מדינות העולם ברעיונות הציונות