היסטוריה-באזל-תוכנית באזל

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מטרה פירוט מטרה
1
יישוב ארץ ישראל יישוב ארץ ישראל בעובדי אדמה ומאלכה
2
חיזוק הרגש הלאומי הציוני חיזוק התודעה הלאומית
3
הקמת סניפים ציוניים הקמת סניפים ציוניים בכל ארץ שיעודדו עלייה
4
מסע ומתן עם המעצמות ניהול מסע ומתן עם המעצמות להשגת הצ'רטר