היסטוריה-באזל-הישגי התוכנית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הישג פירוט הישג
1
איחוד כל הקבוצות הציוניות איחוד כל הקבוצות הציוניות סביב תוכנית מסוכמת אחת
2
פרסום הציונות בקרב המעצמות מעצמות אירופה הבינו שליהודים יש גוף מייצג לאומי (התנועה הציונית) ולגוף הזה ישנה מטרה ברורה הקמת מדינה ליהודים
3
האצה בתהליך הציונות הוקם ממסד ציוני וההתישבות בארץ הייתה יותר מסודרת