היסטוריה-באזל-המטרה המוצהרת

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המטרה תיאור המטרה
1
המטרה המוצהרת הקמת בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל על פי משפט הכלל.
2
המטרה המוצהרת הקמת בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל על פי משפט הכלל.